Výstavba chodníků

Chodník v obci Lhota u Příbrami

Chodník, zastávka a nádvoří obecního úřadu