Výkop kanalizace

Výkop kanalizace Dlouhá lhota

Výkop a pokládka dešťové kanalizace, opěrné zdi pro oplocení Arim-DL