Velkoplošná dlažba Příbram

Zhotovení venkovní dlažby 

Velkoplošná dlažba na vjezdu do garáží, kanálky na odvod dešťové vody.