Rekonstrukce Luhy

Rekonstrukce Luhy

Půdní vestavba, zhotovení podlahy nad klenutými stropy, rekonstrukce střechy, oprava štukové fasádní omítky, opěrné zdi.