Přípojka vodovodu

Přípojka vodovodu Sázky

Výkop rýhy pro vodovod, připojení, usazení vodoměrné šachty, zásyp a úprava příjezdové cesty