Hala GoShop

Výstavba prodejní haly Go Shop

Výstavba prodejní haly Go Shop, včetně kanalizací, zpevněných ploch a terénních úprav.